Optimizing Pore Space for Flexible-Robust Metal-Organic Framework to Boost Trace Acetylene Removal

Jun Wang, Yan Zhang, Peixin Zhang, Jianbo Hu, Rui Biao Lin, Qiang Deng, Zheling Zeng, Huabin Xing, Shuguang Deng, Banglin Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

82 Scopus citations

Search results