Chemical trends of deep levels in van der Waals semiconductors

Penghong Ci, Xuezeng Tian, Jun Kang, Anthony Salazar, Kazutaka Eriguchi, Sarah Warkander, Kechao Tang, Jiaman Liu, Yabin Chen, Sefaattin Tongay, Wladek Walukiewicz, Jianwei Miao, Oscar Dubon, Junqiao Wu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Chemical trends of deep levels in van der Waals semiconductors'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences