Above 400-K robust perpendicular ferromagnetic phase in a topological insulator

Chi Tang, Cui Zu Chang, Gejian Zhao, Yawen Liu, Zilong Jiang, Chao Xing Liu, Martha McCartney, David Smith, Tingyong Chen, Jagadeesh S. Moodera, Jing Shi

Research output: Contribution to journalArticle

54 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Above 400-K robust perpendicular ferromagnetic phase in a topological insulator'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences